Radim Kravčík
historik, učitel, průvodce

Radim Kravčík, kandidát na senátora ve volebním obvodu č. 75

Dovolte mi, abych se Vám na začátek představil. Jmenuji se Radim Kravčík a narodil jsem se v roce 1979 v Karviné. Vystudoval jsem učitelství pro střední školy na Univerzitě Hradec Králové. Po vysokoškolských studiích jsem pracoval nejprve jako archivář ve Státním okresním archivu Karviné a následně v letech 2013-2019 jako kastelán zámku Fryštát v Karviné. V roce 2019 jsem úspěšně podnikl čtyřměsíční 3158 km dlouhou pěší poutní cestu z Karviné do španělského Santiaga de Compostela.V současné době pracuji na částečný úvazek jako učitel na Bezpečnostně právní akademii Ostrava, v Národním památkovém ústavu a dále jako průvodce po historických místech Karvinska.
Řadu let se aktivně zapojuji do společenského a kulturního dění v regionu. Jsem členem Kroužku krojovaných horníků dolu Gabriela (od června 2022 jako předseda) a spolků Ultreia, OLZA Pro a S.O.S Karviná. Podílím se na udržování a rozvoji místních kulturních tradic a záchraně historických památek. S kolegy ze spolku S.O.S. Karviná jsme v roce 2020 před demolicí zachánili původní historické nádraží v Karviné-Novém Městě a nyní jej postupně opravujeme - Karvinské nádraží (karvinskenadrazi.cz) Se spolkem OLZA PRO se podílíme na zachování a obnově evangelického hřbitova v Karviné-Dolech - http://olzapro.cz/ Jsem autorem několika výstav a článků k historii zdejšího regionu, mj. jsem se autorsky podílel na publikaci „Karvinské hornické kolonie“ a poskytoval odborné konzultace Karin Lednické k její knize „Šikmý kostel“.